sobota, 21 maja 2011

Zmiana Sal 23 i 24 maja!


ZMIANA W HARMONOGRAMIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH DNIA
23 i 24 MAJA!!!!


W imieniu Działu Współpracy Zewnętrznej oraz za zgodą Pani prof. Anny Lewickiej-Morawskiej informuję, że:

- zajęcia z Wiedzy o sztuce dla IV roku prowadzone przez prof. W.Włodarczyka dnia 23 maja (najbliższy poniedziałek) odbędą się w:
sali konferencyjnej w Muzeum Etnograficznym, ul. Kredytowa,
o stałej godzinie (czyli 16.00)

oraz

- zajęcia z Wiedzy o sztuce dla II roku prowadzone przez
dr M.Zglińskiego dnia 24 maja (najbliższy wtorek) odbędą się w:
sali konferencyjnej w Państwowym Muzeum Archeologicznym, Długa 52, o stałej godzinie (czyli 14.00)


Zajęcia z języka angielskiego przeniesione do innych sal (szczegóły poniżej):


1. Dnia 23 maja (najbliższy poniedziałek) zajęcia z j. angielskiego dla II roku z Panią st.wykł. D.Dęgą-Lewarską odbędą się w sali 215 (SJO) o stałej godzinie (czyli 18.00)


2. Studenci II roku mający zajęcia z j. angielskiego we wtorki o godz. 18.00 z Panią st.wykł. D. Dęgą-Lewarską proszeni są o wstawienie się dnia 24 maja (najbliższy wtorek) na zajęcia przed salą 215 (SJO).


3. Studenci I roku mający zajęcia z j. angielskiego we wtorki o godz. 18.00 z Panią mgr M.Pachnia proszeni są o wstawienie się
dnia 24 maja (najbliższy wtorek) na zajęcia przed salą 215 (SJO).