piątek, 25 listopada 2011

Konkurs UNESCO

Uprzejmie informuję, że UNESCO zaprasza twórców do udziału w międzynarodowym konkursie na projekt pomnika upamiętniającego ofiary niewolnictwa oraz konsekwencje transatlantyckiego handlu niewolnikami. Pomnik zostanie wzniesiony w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Konkurs zainicjowany przez UNESCO 30 września 2011 r. ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństw na konsekwencje... niewolnictwa i handlu niewolnikami ponoszone przez najbardziej poszkodowane grupy i społeczności. Inicjatywa wpisuje się w obchody ustanowionego w 2011 r. Międzynarodowego Roku Ludności Pochodzenia Afrykańskiego, a także jest kontynuacją wprowadzania w życie Deklaracji z Durbanu i Programu Działań przyjętych na Światowej Konferencji przeciw rasizmowi, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i pochodnym formom nietolerancji w 2001 r.

Laureat konkursu zostanie wyłoniony w wyniku dwustopniowej procedury: w pierwszym etapie prace 16 półfinalistów zostaną zaprezentowane w UNESCO i przekazane Komitetowi ds. pomnika powołanemu w siedzibie ONZ w Nowym Jorku; w drugim etapie międzynarodowe jury powołane przez ten Komitet wyłoni 7 finalistów, spośród których wybrany zostanie laureat. Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany nagrodą w wysokości 50000,00 USD. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 19 grudnia 2011 r.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem konkursu, a zainteresowane osoby zapraszamy do składania aplikacji drogą emaliową na adres: r.slave@unesco.org lub pocztową: History and Memory for Dialogue Section of the Culture Sector, UNESCO, 1 rue Miollis, 75015 Paris, France, Fax: 0145685751.
Osoby do kontaktu w siedzibie UNESCO: Mr. Chris Sacarabany, tel. 01 45 68 39 34; Mrs. Florence Alexis, tel. 01 45 6836 25.


Konkurs na LOGO

Konkurs na zaprojektowanie LOGO.

Więcej informacji w linku.

Wystawa Absolwentów ASP w Warszawie ComingOut 2011


Wystawa absolwentów ASP 2011

poniedziałek, 7 listopada 2011

Z A P R O S Z E N I E.

Z A P R O S Z E N I EJM Rektor ASP w Warszawie prof. Ksawery Piwocki serdecznie zaprasza Wszystkich pracowników
oraz studentów na uroczyste wręczenie wyróżnionych dyplomów absolwentom Uczelni.Uroczystość odbędzie się 24 listopada (czwartek) o godz. 12.00 w auli ASP w Warszawie.

niedziela, 6 listopada 2011

Zarządzenie Rektora nr 40/2011


ZARZĄDZENIE nr 40/2011

Rektora Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie
z dnia 28 października 2011r.w sprawie Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  1. Działając na podstawie art. 186 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 ze zmianami) w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie niniejszym zarządzeniem ustalam i wprowadzam Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

  1. Traci moc dotychczasowy Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie                     z dnia 05 listopada 2008 r.Rektor
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie             prof. Ksawery Piwocki