piątek, 25 listopada 2011

Konkurs UNESCO

Uprzejmie informuję, że UNESCO zaprasza twórców do udziału w międzynarodowym konkursie na projekt pomnika upamiętniającego ofiary niewolnictwa oraz konsekwencje transatlantyckiego handlu niewolnikami. Pomnik zostanie wzniesiony w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Konkurs zainicjowany przez UNESCO 30 września 2011 r. ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństw na konsekwencje... niewolnictwa i handlu niewolnikami ponoszone przez najbardziej poszkodowane grupy i społeczności. Inicjatywa wpisuje się w obchody ustanowionego w 2011 r. Międzynarodowego Roku Ludności Pochodzenia Afrykańskiego, a także jest kontynuacją wprowadzania w życie Deklaracji z Durbanu i Programu Działań przyjętych na Światowej Konferencji przeciw rasizmowi, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i pochodnym formom nietolerancji w 2001 r.

Laureat konkursu zostanie wyłoniony w wyniku dwustopniowej procedury: w pierwszym etapie prace 16 półfinalistów zostaną zaprezentowane w UNESCO i przekazane Komitetowi ds. pomnika powołanemu w siedzibie ONZ w Nowym Jorku; w drugim etapie międzynarodowe jury powołane przez ten Komitet wyłoni 7 finalistów, spośród których wybrany zostanie laureat. Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany nagrodą w wysokości 50000,00 USD. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 19 grudnia 2011 r.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem konkursu, a zainteresowane osoby zapraszamy do składania aplikacji drogą emaliową na adres: r.slave@unesco.org lub pocztową: History and Memory for Dialogue Section of the Culture Sector, UNESCO, 1 rue Miollis, 75015 Paris, France, Fax: 0145685751.
Osoby do kontaktu w siedzibie UNESCO: Mr. Chris Sacarabany, tel. 01 45 68 39 34; Mrs. Florence Alexis, tel. 01 45 6836 25.