Uczelniana Komisja Wyborcza

Wzór karty do głosowania:

Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza na kadencję 2012-2013
wybrana na Walnym Zgromadzeniu Studentów ASP 7 marca 2012 roku 
w składzie:
  • Nina Rozpotyńska (Wydział Grafiki)
  • Aleksandra Stachowicz (Wydział Malarstwa)
  • Katarzyna Ryba (Wydział Architektury Wnętrz)
  • Michał Niemojewski (Wydział Wzornictwa)
  • Katarzyna Granica (Wydział Sztuki Mediów i Scenografii)
  • Krzysztof Kołodziejski (Wydział Rzeźby)
  • Maciej Wieczorek (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki)
Przedstawiciel studentów w Uczelnianej Komisji Wyborczej  (czytaj skład całej komisji):
  • Iwona Możdżyńska-Teodorczuk (do 22 marca 2012)
  • Krzysztof Ćwiertniewski (od 27 marca 2012)

Sprawa studenckich praw wyborczych w wyborach na kadencję 2012-2016 - czytaj.

Protokoły z wyborów na Wydziale Architektury Wnętrz:
do Rady Wydziału do Kolegium ElektorówProtokoły z wyborów na Wydziale Malarstwa:
do Rady Samorządu do Rady Wydziału do Kolegium ElektorówProtokoły z wyborów na Wydziale Rzeźby:
do Samorządu Wydziałowego do Senatu do Rady Wydziału do Rady Samorządu do Kolegium Elektorów
Protokoły z wyborów na Wydziale Grafiki:
do Rady Wydziału I
(studia niestacjonarne)
do Kolegium Elektorów
do Rady Wydziału II
(studia stacjonarne)
Protokoły z wyborów na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii:
łączne str.1 do
Rady Wydziału,
Kolegium Senatorów,
Kolegium Elektorów
na przewodniczącego

łączne str. 2 do
Rady Wydziału,
Kolegium Senatorów,
Kolegium Elektorów,
na przewodniczącego
Protokoły z wyborów na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki:
do Rady Wydziału
do Kolegium Elektorów 
do Rady SamorząduProtokoły z wyborów na Wydziale Wzornictwa:
do Kolegium Elektorów
do Rady Wydziału


_______________________________________________________


Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza na kadencję 2008-2012 - czytaj.