piątek, 25 maja 2012

feminizacja ASP

W wykresie porównujemy procentową zawartość kobiet w grupach osób studiujących i uczących na ASP w Warszawie.
Do interpretacji wyników zapraszamy w komentarzach.


wtorek, 15 maja 2012

Jak wiesz lub nie, 1 czerwca od godziny 14 do późna odbywać się będą urodziny wydziału Sztuki Mediów i Scenografii

Na tę okazję przygotowujemy formę filmową, w której chcemy zamieścić fragmenty wypowiedzi studentów i profesorów - chcemy zebrać jak najwięcej niedługich wypowiedzi, dlatego prosimy o jakieś dziesięć minut Twojego czasu, by zadać kilka prostych pytań.
Tak więc jeśli będziesz na wydziale 22 i 23 maja od 13 d0 16 
to bylibyśmy dozgonnie wdzięczni za poświęconą naszemu projektowi chwilę przed, po lub w trakcie zajęć.

Nagrywamy w pracowni PDP, sala nr 13

Adam Bo i Michalina Musielak

sobota, 12 maja 2012

Postulaty elektorów studenckich

Postulaty zostały sformułowane przez elektorów studenckich oraz, po naniesieniu poprawek, podpisane dnia 10 maja 2012 roku przez profesorów: Adama Myjaka - rektora-elekta, Pawła Nowaka - prorektora ds. artystycznych oraz Wojciecha Zubalę - prorektora-elekta ds. studenckich, na potwierdzenie zgody na ich realizację.Zapraszamy wszystkich studentów do dyskusji i zgłaszania swoich uwag!