poniedziałek, 3 września 2012

Nowe Terminy Składania wniosków o Stypendia.

UWAGA: NOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW!! UWAGA: WYMAGANY NOWY ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU!! WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIEKANACIE DO DNIA 10 PAŻDZIERNIKA 2012r. TERMIN OSTATECZNY!!! DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIA Z ZUS LUB W PRZYPADKU ROLNIKÓW KRUS O WYSOKOŚCI SKŁADKI ZDROWOTNEJ PONIESIONEJ W ROKU 2011 PRZEZ CZŁONKÓW RODZINY!!! STUDENT, KTÓRY ZŁOŻY WNIOSEK W PIERWSZYM TERMINIE ZOBOWIĄZANY JEST UZUPEŁNIĆ GO O ZAŚWIADCZENIA Z ZUS LUB W PRZYPADKU ROLNIKÓW Z KRUS STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW!!!! WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIEKANACIE DO DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2012r. TERMIN OSTATECZNY!!!