sobota, 31 marca 2012

Reprezentacja Samorządu na rok 2012/13

Reprezentacja Samorządu Studentów w organach Uczelni: 
zgodnie z Kalendarzem Wyborczym, kadencja rozpoczyna się z dniem 1 października 2012


piątek, 30 marca 2012

szkolenia z Funduszy Europejskich dla studentów

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje spotkania informacyjne, szkolenie i warsztaty związane z Funduszami Europejskimi, skierowane do studentów. 

czwartek, 29 marca 2012

Ogłoszenie

Na podstawie § 53 ust. 1 Statutu ASP w Warszawie i art. 130 KP  zarządzam:
§ 1
Dzień  30  kwietnia  2012 r.  ( poniedziałek ),  dzień 02 maja 2012 r. ( środa ) oraz dzień 04 maja 2012 r. ( piątek )  dniami wolnymi od pracy w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
§ 2
Pracownicy Uczelni w wyżej wymienionych dniach są zwolnieni z obowiązku wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§ 3
W dniach wymienionych w § 1 niniejszego zarządzenia  pracownicy zatrudnieni na stanowiskach strażników ochrony mienia pracują zgodnie z ustalonym grafikiem. W przypadkach przekroczenia ustalonego miesięcznego limitu czasu pracy, w związku z pracą w dniach wolnych, mają prawo do odbioru godzin, w terminie uzgodnionym z kierownikiem obiektu.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                          Rektor
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

konflikt o studenckie prawa wyborcze

Sprawa dotyczy poszanowania studenckich praw wyborczych w wyborach 2012 (red. D. Budacz)


Kalendarium:


niedziela, 25 marca 2012

Badanie naukowe

Wypełnij ankietę dotyczącą wpływu determinantów osobowościowych na myślenie kreatywne - pomożesz w pisaniu pracy magisterskiej studentki psychologii z Wrocławia:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dF9MV0hMNkgzNkwwX05MOS1lVlhFdUE6MQ#gid

niedziela, 11 marca 2012

"Pognoza pogody". Wystawa.

Wernisaż:
Środa 14.03.12r. godz. 18:00 – 21:00.
Wydział Malarstwa
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ul. Krakowskie​ Przedmieśc​ie 5

Aktualna prognoza pogody dla sztuki. Temperatura, deszcz, Słońce, śnieg, wiatr... o tym się dowiesz w naszej prognozie pogody.

sobota, 10 marca 2012

UWAGA!!!

Z przyczyn technicznych od nas nie zależnych
musieliśmy zmienić adres strony zapraszamy
na nową stronę Samorządu Studentów ASP w Warszawie:
http://aspsamorzad.blogspot.com

Więcej informacji w krótce.