czwartek, 29 marca 2012

konflikt o studenckie prawa wyborcze

Sprawa dotyczy poszanowania studenckich praw wyborczych w wyborach 2012 (red. D. Budacz)


Kalendarium:
1. Rozporządzenie UKW z 8 marca 2012 o liczbie elektorów studenckich i doktoranckich - czytaj.
Rozporządzenie zawiera mniejszą niż ustawowa liczbę studenckich elektorów. Zgłoszone przez studenckiego przedstawiciela w UKW uwagi o niezgodności z prawem rozporządzenia nie zostały przez UKW uwzględnione.


2. Projekt zmian w Statucie ASP (z 20 marca), ograniczający prawa wyborcze studentów, wraz z reakcją Samorządu (z 22 marca), negocjowany na spotkaniu trójstronnym (26 marca) i przyjęty na Senacie 27 marca - czytaj. 
(Uzasadnieniem Komisji Statutowo-Regulaminowej i Mecenas ASP dla wprowadzonych w Statucie zmian była konieczność uregulowania kwestii wyborów studenckich wobec stwierdzonej nieważności Regulaminu Samorządu Studenckiego i Ordynacji Wyborczej Samorządu. Uznając to za obowiązujące, wobec braku czasu na konsultacje prawnicze i pod groźbą wywrócenia kalendarza i procedury wyborczej, Samorząd nie zgłosił na Senacie sprzeciwu.)


3. Pismo do UKW z dnia 27 marca 2012 w sprawie zmiany Uchwały UKW dotyczącej liczby mandatów elektorskich z grona studentów i doktorantów - czytaj.

4. Decyzja UKW z dnia 28 marca 2012 - przyznano ósmy mandat elektora wydziałowi wyłonionemu w drodze losowania, tj. Wydziałowi Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Nie uwzględniono tym samym żadnej ze studenckich propozycji, negując ustawowe prawo samorządu do samostanowienia. Wyznaczono czas na przeprowadzenie wyborów do dnia 2 kwietnia 2012, nie pozostawiając nam regulaminowego tygodnia na ogłoszenie i przeprowadzenie wyborów.5. Pismo do UKW z dnia 29 marca 2012 z prośbą o zmianę decyzji z 28 marca, z załączeniem stanowiska PSRP oraz opinii MNiSW.


6. Konsultacje z PSRP wskazały, że:
a) Regulamin i Ordynacja Samorządu są ważne, ponieważ zostały przyjęte przez Senat w 2008 roku, od tego czasu Rektor nie unieważnił ich, a Samorząd nie otrzymał ani razu oceny skutków regulacji zobowiązującej do zmiany Regulaminu pod sankcją nieważności
b) zapisy Statutu przekazujące UKW kompetencje Studenckiej UKW są niezgodne z Ustawą i powinny być traktowane jako niebyłe.
Czytaj treść opinii PSRP.

7. W konsekwencji decyzji UKW oraz zmian Statutu i Regulaminu Wyborczego, niektóre Wydziałowe Komisje Wyborcze ogłaszają i przeprowadzają wybory wśród studentów. Komisje Wyborcze Wydziałów Grafiki oraz Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ogłaszają liczby członków rad wydziałów mniejsze niż ustawowe 20% składu Rady. Po interwencji Samorządu wybory przeprowadzone przez WKW na Wydziale Grafiki unieważniono, a liczbę studenckich elektorów zwiększono do ustawowej kwoty.

8. W uchwale UKW z dnia 2 kwietnia Komisja przyznaje, że wybory na studenckich członków wszystkich organów Uczelni są przeprowadzane przez Samorząd Studencki. 2 dni pozostałe do terminu zakończenia wyborów uniemożliwiają jednak Studenckiej Komisji Wyborczej rozpisanie wyborów zgodnie z własnym regulaminem.

9. Na Wydziale Konserwacji w maju zarządzono wybory uzupełniające.
________
kontakt do studenckiego członka UKW: Krzysztof Ćwiertniewski, cwiru_84 (at) o2.pl
kontakt do przewodniczącego UKW: dr Mariusz Wideryński, mariusz.widerynski (at) asp.waw.pl
kontakt do Mecenas ASP: radca (at) asp.waw.pl