czwartek, 29 października 2009

SPOTKANIE SAMORZĄDU


Spotkanie Samorządu Studentów w mocno ograniczonym składzie, pierwsze w tym roku, odbyło się. Program spotkania:
  • Przedyskutowaliśmy zmianę Ordynacji Wyborczej i Regulaminu Samorządu - chcemy zrezygnować z wyborów powszechnych i wprowadzić w ich miejsce zgłaszania się zainteresowanych pracą w Samorządzie, któzy będą musieli jedynie wypełnić ankietę i dołączyć do niej listę poparcia z podpisami studentów.
  • W sprawie Targowiska Sztuki - odbędzie się, o ile komitet organizacyjny Targowiska opracuje regulamin gwarantujący bezpieczeństwo i porządek, o który prosi profesor Baj. Pogłoski o śmierci Targowiska były mocno przesadzone.
  • Zastanawialiśmy się nad trudną sytuacją studentów Konserwacji, którzy chcą wyjeżdżać na Erasmusa, ale ograniczają to mocno władze ich wydziału.
Zaprezentowano nazbyt optymistyczny plan działań: