sobota, 21 maja 2011

Konkurs


Tarnowski Teatr im.L.Solskiego w Tarnowie ogłosił konkurs na plakat promujący Projekt "Cztery Talie roku".

www.teatr.tarnow.pl

Tarnowski Teatr
im. L. Solskiego
ul. Mickiewicza 4
33 - 100 Tarnów
tel./fax 014 688 32 88
e-mail: sekretariat@teatr.tarnow.pl

Zmiana Sal 23 i 24 maja!


ZMIANA W HARMONOGRAMIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH DNIA
23 i 24 MAJA!!!!


W imieniu Działu Współpracy Zewnętrznej oraz za zgodą Pani prof. Anny Lewickiej-Morawskiej informuję, że:

- zajęcia z Wiedzy o sztuce dla IV roku prowadzone przez prof. W.Włodarczyka dnia 23 maja (najbliższy poniedziałek) odbędą się w:
sali konferencyjnej w Muzeum Etnograficznym, ul. Kredytowa,
o stałej godzinie (czyli 16.00)

oraz

- zajęcia z Wiedzy o sztuce dla II roku prowadzone przez
dr M.Zglińskiego dnia 24 maja (najbliższy wtorek) odbędą się w:
sali konferencyjnej w Państwowym Muzeum Archeologicznym, Długa 52, o stałej godzinie (czyli 14.00)


Zajęcia z języka angielskiego przeniesione do innych sal (szczegóły poniżej):


1. Dnia 23 maja (najbliższy poniedziałek) zajęcia z j. angielskiego dla II roku z Panią st.wykł. D.Dęgą-Lewarską odbędą się w sali 215 (SJO) o stałej godzinie (czyli 18.00)


2. Studenci II roku mający zajęcia z j. angielskiego we wtorki o godz. 18.00 z Panią st.wykł. D. Dęgą-Lewarską proszeni są o wstawienie się dnia 24 maja (najbliższy wtorek) na zajęcia przed salą 215 (SJO).


3. Studenci I roku mający zajęcia z j. angielskiego we wtorki o godz. 18.00 z Panią mgr M.Pachnia proszeni są o wstawienie się
dnia 24 maja (najbliższy wtorek) na zajęcia przed salą 215 (SJO).

Prośba z Wilna.


Szanowni Państwo,

Nazywam się Anna Pilarczyk-Palaitis, pisze w imieniu polskiego przedszkola w miejscowości Maisiagala na Litwie (około 30 km od Wilna), sama jestem mama jednego z przedszkolaków, jestem tez przewodniczącą Komitetu Rodzicielskiego. Pochodzę z Polski, ale wyszłam za mąż za Litwina i tak tu osiadłam, chyba już na zawsze :)

Przyszedł mi do głowy pomysł, może zbyt zuchwały, ale pomyślałam, ze warto spróbować! Otóż chcielibyśmy prosić Państwa o kilka obrazów dla dzieci namalowanych przez studentów, np. podczas ćwiczeń, do powieszenia na przedszkolnych ścianach. Przedszkole zostało niedawno wyremontowane, ale na takie rzeczy jak obrazy oczywiście nie starczyło już pieniędzy, rodziców tez nie mam sumienia prosić, w większości są to wielodzietni rolnicy i bezrobotni.

Bardzo byłoby nam milo, gdybyście zechcieli pozytywnie odpowiedzieć na nasza prośbę, być może studenci maja jakieś swoje stare prace? Chodziło by o 3-4 obrazy, ale nawet jakby znalazł się jeden, tez będziemy zadowoleni.
Transportem już byśmy się sami zajęli, obrazy mogłyby do Wilna przywieźć jakiś nasz znajomy, może kierowca Instytutu Polskiego, albo jakiś student jadący z Warszawy do Wilna.
serdecznie pozdrawiam

Anna Pilarczyk-Palaitis

Teatr PRAGA.


Chcielibyśmy dołączyć do partnerów ASP, oferować zniżki na bilety dla studentów Akademii i promować nasze spektakle i wydarzenia wśród zainteresowanych, m.in. na blogu.

W niedzielę 22 maja pokazujemy najnowszy dramatyczno-taneczny spektakl w reż. Tomasza Bazana, na który oferujemy zniżkę. Zwykły bilet ulgowy kosztuje 20 zł, a dla studentów i pracowników ASP - 15 zł.

Załączam linki:
http://youtu.be/aLigvk65emM
http://teatrpraga.pl/hermeneia.html
http://www.facebook.com/event.php?eid=208877892468954

Nowe zarządzenia Rektora 6/2011Uchwała nr 6/2011
Senatu Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie
z dnia 17 maja 2011r.Senat Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, działając na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późń. zm.) oraz § 16 ust. 2 i 15 Statutu ASP w Warszawie, uwzględniając wniosek Rektora z dnia 9 maja 2011r podjął następującą decyzję:
1. Z dniem 1 października 2011 r., tworzy się w ASP nowy wydział pod nazwą „Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną”, który prowadzić będzie studia pierwszego stopnia na kierunku Historia Sztuki ze specjalizacją Kultura Miejsca oraz przejmie dotychczasowe zadania dydaktyczne Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki oraz Studium Pedagogicznego wraz ze Studiami Podyplomowymi.
2. Z dniem 1 października 2011 przekształca się Międzywydziałową Katedrę Historii i Teorii Sztuki oraz Studium Pedagogiczne w jednostki organizacyjne utworzonego Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną.
3. Pierwsza rekrutacja studentów na studia na kierunku Historia Sztuki odbędzie się na rok akademicki 2012/2013.
Do tego czasu jednostki organizacyjne nowego Wydziału, określone w pkt 2 prowadzić będą działalność edukacyjną w dotychczasowym zakresie na rzecz innych jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz prowadzić prace organizacyjne zmierzające do uruchomienia studiów na kierunku, o którym mowa w pkt. 1.
4. Zobowiązuje się Rektora do:
1) podjęcia decyzji organizacyjnych i kadrowych mających na celu zapewnienie nowo utworzonemu Wydziałowi wymaganych prawem warunków pozwalających na prowadzenie studiów na kierunku, o którym mowa w pkt 1.
2) Zorganizowania wyborów do organów nowego Wydziału oraz wyborów uzupełniających do Senatu.
Przewodniczący Senatu ASP


Rektor prof. Ksawery Piwocki

Drogie koleżanki!


Pani Magdalena Gaber-Korzycka
przedstawicielka Fundacji "POLSKA JEST KOBIETĄ"
chciała by we współpracy z naszą Akademią i Samorządem
zorganizować w szkole spotkanie bądź cykl spotkań
dotyczących sytuacji studentek oraz studentek-matek.
Proszę o kontakt w tej sprawie wszystkich zainteresowanych
zorganizowaniem takiego spotkania.

Pozdrawiam!

Zarządzenie Rektora nr 22/2011Zarządzenie nr 22/2011
Rektora Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie
z dnia 20 maja 2011 rokuw sprawie: utworzenia na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii niestacjonarnych studiów doktoranckich
Na podstawie art. 195 ust. 6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365), po rozpatrzeniu wniosku Rady Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii, z dnia 9 maja 2011 r., zarządzam co następuje:
1. Z dniem 1 października 2011 na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii tworzy się niestacjonarne studia doktoranckie, które trwać będą 6 semestrów.
2. Na kierownika studiów doktoranckich powołuję adiunkta II stopnia Małgorzatę Gardę prof. ASP w Warszawie.
3. Ustalam wysokość opłat za studia doktoranckie, o których mowa w pkt. 1 na kwotę:
- opłata roczna 9.500,00 zł.
- jednorazowe wpisowe 1.000,00 zł.
4. Zasady rekrutacji w każdym roku ustalone będą przez Senat. Pierwsza rekrutacja odbędzie się na rok akademickim 2011/2012.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.
Rektor
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie


prof. Ksawery Piwocki

Zarządzenie Rektora nr 21/2011


Zarządzenie nr 21/2011
Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
z dnia 20 maja 2011 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 64/2010 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Terminy ZEROWE dla III roku - Historia Sztuki


Informujemy, iż Pani prof. A.Lewicka-Morawska ustaliła dwa terminy zerowe dla III roku z przedmiotu "Historia sztuki" z następującym podziałem:

- 24 maja dla licencjatów, którzy obronę mają w terminie czerwiec-lipiec (Architektura Wnętrz, Rzeźba, Scenografia, Sztuka Mediów) sala 209 godz. 18

oraz

- 31 maja dla pozostałych kierunków (Malarstwo, Grafika, Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, Wzornictwo) sala 209 godz. 18

poniedziałek, 16 maja 2011

ZOBOart.


W tym roku po raz kolejny odbędzie się INDUSTRIADA Święto Szlaku Zabytków Techniki (SZT) Województwa Śląskiego, czyli najciekawszej trasy turystyki industrialnej w Polsce oraz pierwszego szlaku z Europy Środkowo-Wschodniej, który został wpisany do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ang. European Route of Industrial Heritage, www.erih.net). Z okazji INDUSTRIADY Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego organizuje konkurs artystyczny, do którego chcielibyśmy zaprosić studentów Państwa uczelni.

ZOBOart

Stwórz rzeźbę Zobota zabytkowego robota w industrialnym stylu i wygraj nagrodę pieniężną.

Celem Konkursu jest zachęcenie uczestników do zapoznania się z obiektami Szlaku
i stworzenia rzeźby bohatera kampanii promocyjnej Święta Szlaku - INDUSTRIADY 2011. Inspiracją dla nowej rzeźby Zobota powinny być obiekty SZT, których lista dostępna będzie od 11 maja na stronie internetowej www.industriada.pl.

Rzeźby wykonane mogą być z dowolnych materiałów, sugerujących industrialny i zabytkowy charakter Zobota. W konkursie mogą brać udział indywidualni uczestnicy (osoby pełnoletnie, również spoza uczelni) a także małe grupy (maksymalnie 3 osoby). Konkurs potrwa od 11 maja 2011 r. do 10 czerwca 2011 r., a udział w nim jest bezpłatny.

Do wygrania nagrody pieniężne:

I nagroda - 3000 zł
II nagroda - 2000 zł
III nagroda - 1000 zł

Więcej szczegółów znajduje się w dołączonym do niniejszej wiadomości regulaminie konkursu.

Bylibyśmy zobowiązani za przekazanie informacji o konkursie Państwa studentom, poprzez rozwieszenie plakatów na swoich tablicach informacyjnych oraz, o ile to możliwe, zamieszczenie informacji o konkursie na swoich stronach internetowych, koncie na Facebooku, we własnych wydawnictwach lub na portalach studenckich. Na pewno pomogłoby to w dotarciu do Państwa studentów i rozpropagowaniu konkursu. Chętnie także prześlemy do Państwa pocztą plakaty informacyjne dotyczące konkursu (jego elektroniczna wersja znajduje się w załączniku).

Informacje o konkursie oraz formularz konkursowy od 11 maja dostępne będą na stronie www.industriada.pl. Zgłoszenie do konkursu polega na wypełnieniu formularza i dołączeniu fotografii pracy, wraz z jej opisem.

Propozycja - "Re:Forma Bar".


Hej,
jestem PR & Art Managerem w Re:Forma Bar, który mieści się na warszawskim Mariensztacie, czyli niedaleko Waszej szkoły. Lokal istnieje od bardzo niedawna, a jeszcze krócej ja tam zarządzam. Jako, że jestem po Akademii Muzycznej chciałabym, żeby miejsce to było pełne artystów i wydarzeń artystycznych :)
Dlatego chciałabym zaproponować Wam, studentom, absolwentom i nie tylko możliwość wystawienia swoich prac, robienia niezliczonych ilości wernisaży, pokazów oraz imprez. Fajnie by było połączyć nasze dziedziny i robić wieczorki muzyczno-artystyczne. Pomysłów jest wiele :)
Chciałabym spotkać się z Wami i obgadać szczegóły.
Mam nadzieję, że jesteście zainteresowani :)
Pozdrawiam,
Ula Kopijkowska

a tutaj można polubić nasz bar na facebooku: http://www.facebook.com/pages/ReForma-Bar/129017477168096 -strona www jest w trakcie budowy :)

Konkurs


Do 31 maja studenci uczelni i wydziałów artystycznych mogą zgłaszać swoje prace do konkursu na projekt statuetki "Tak! Pomagam", organizowanego przez Provident Polska. Łączna wartość nagród i wyróżnień w konkursie wynosi 6000 zł. Patronem merytorycznym wydarzenia jest Warszawski Oddział Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP).

Magdalena Kalinowska
Account Executive
Lighthouse Consultants
ul. Paryska 23 A, 03-945 Warszawa
T: (48 22) 616 41 44 w. 29, F: (48 22) 616 18 80
W: www.lh-c.pl

Z okazji obchodów w Polsce 100. rocznicy śmierci M. K. Čiurlionisa.


Z okazji obchodów w Polsce 100. rocznicy śmierci M. K. Čiurlionisa

Muzeum Historyczne m.st. Warszawy
Wydział Muzeum Woli

oraz

Ambasada Republiki Litewskiej w Rzeczpospolitej Polskiej
serdecznie zapraszają na wykłady:

19 maja 17:00
prof. Radosław Okulicz Kozaryn,
doc. Piotr Kopszak
"Čiurlionis i Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych".

24 maja 17:00
Jadwiga Siedlecka Siwuda,
Andrzej Spóz
"Związki Čiurlionisa z Warszawą i jego warszawskie przyjaźnie".

Muzeum Historyczne m.st. Warszawy
Wydział Muzeum Woli
Srebrna 12, 00-810 Warszawa

Uwaga Stypendia !!!


Przypominamy, że stypendia są płacone również w lipcu!!!
Prosimy koleżanki i kolegów studentów, by o tym pamiętali, zwłaszcza Ci,
którzy odbierają stypendia w kasie Uczelni.
Nieodebrane kwoty będą zwracane na Fundusz Stypendialny!!

UWAGA !!!Przypominamy, że Studenci Malarstwa, Rzeźby i Grafiki (w tym również
studenci studiów niestacjonarnych) mają obowiązek wypełnienia ankiety
pt. "ilość godzin" i odesłania jej na adres mailowy swojego
dziekanatu w
terminie najpóźniej do 31 maja br. Ankietę można pobrać na
www.asp.waw.pl w zakładce Studia, Studenci/Ankiety.

Samorząd Studencki oraz Dział Nauczania ASP.

Estimados Señores! “FRIDA KAHLO, KONTRA FRIDOMANII"


Estimados Señores:

W imieniu Ambasady Meksyku oraz Instytutu Cervantesa w Warszawie i Krakowie mam przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie z Fridą Kahlo i jej twórczością oraz na wystawę prac 25 współczesnych fotografików meksykańskich:

“FRIDA KAHLO, KONTRA FRIDOMANII: MALUJĄC CIERPIENIEM”

19/05/2011
18:30
Instytut Cervantesa
ul. Nowogrodzka 22
Warszawa

Galeria 2.0

KONCERT promujący książkę RAFAŁA NOWAKOWSKIEGO:
"Z dystansu. Prace poetyckie 2000-2010"

Ezoteryczne teksty, psychodeliczna muzyka i surrealistyczne obrazy,
to nie jest tradycyjny wieczór poetycki - nie przegapcie!

ŚRODA 18.05.2011 godz. 19

strych pałacu Raczyńskich
( Rektorat warszawskiej ASP )
ul. Krakowskie Przedmieście 5

www.galeriadwazero.blogspot.com

środa, 4 maja 2011

"NOC MUZEÓW I ASPENALIA".


Tegoroczna Noc Muzeów na Warszawskiej ASP,
pierwszy raz w historii, przybiera tak bogatą i nowatorską formę, którą ochrzciliśmy mianem Aspenaliów.
Aspenalia to przede wszystkim przekrój stołecznego środowiska młodych artystów. Stąd też nazwa - nawiązująca do tradycji juwenaliów.
Jest to okazja by obejrzeć sztukę od kuchni - miejsce gdzie na codzień, kształtuje się przyszła generacja artystów i ludzi kultury, nasz teren, gdzie młod...zi twórcy - studenci malarstwa i grafiki, na tę jedną Noc przygotowali prezentację swojej twórczości w naturalnej, przyjaznej dla nich, bo prziecież domowej przestrzeni, która w przciwieństwie do galerii i muzeów, nie nobilituje ani nie tchnie też patosem.
Interesujący i widowiskowy program na nadchodzącą Noc, przygotowały dla odwiedzających, działające na terenie ASP galerie - Galeria 2.0 i Galeria Turbo. W Salonie Akademii wystawę będzie miał jeden z polskich artystyów, Mirosław Bałka.
Całość zwiedzić będzie można, nie ruszając się specjalnie z miejsca. Ze świadomością, że tak bogaty program w połączeniu z gorącą majową pogodą, może faktycznie wyczerpać odwiedzających i studentów, zaprosiliśmy do przygotowania czilautowej przestrzeni, znany klub muzyczny, pełniący rolę centrum artystycznego - Sen Pszczoły. Każdy będzie mógł raczyć się specjalnie dobranym napojami, przekąskami i deserami ze z pewnością zaskakującego menu, równocześnie oglądając wielką projekcję na żywo ze wszystkich zakamarków ASP.

W SKRÓCIE:

NOC MUZEÓW / ASPENALIA
noc 14 - 15 maja,
godz 17:00
Akademia Sztuk Pięknych
ul. Krakowskie Przedmieście 5, Warszawa

Fuksówka ! ! !


Fuksówka!!!
sobota, 21:00 - 8 maja o 08:00
Lokalizacja
1500 m2 do wynajęcia
Solec 18


Drodzy nasi.
Wiosna okryła już drzewa kolorowym kwieciem, rozpuściła kry lodowe na Wiśle i cały świat przywróciła do życia. Studentów ASP tyle piękna jak wiadomo wyjątkowo pobudza, więc z niewyczerpanymi pokładami energii i pomysłów zabraliśmy się do organizowania kolejnej edycji legendarnej Fuksówki Wydziału Grafiki ASP. W tym roku będzie to jednak edycja wyjątkowa, powalająca i epicka. Studenci Grafiki dostali dużą, nieotwart...ą do tej pory przestrzeń w jednym z najlepszych warszawskich klubów 1500m2 do wynajęcia i parę puszek fluorescencyjnej farby, do tego dorzucili fantastycznych dj'ów, fajną nazwę, sporo pomysłów oraz potężną dawkę humoru. Co z tego wyszło? ASP_Prześwietlenie, Fuksówka jakiej jeszcze nie było! Oczywiście, jak tradycyjnie co roku, robimy imprezę tematyczną - tym roku temat to Prześwietlenie. Naszymi inspiracjami była farba fluorescencyjna, ultrafiolet, przestrzeń kosmiczna, space invaders oraz retro future. A zatem ZACHĘCAMY WSZYSTKICH do przebierania się w klimacie kosmicznym; wszystkie Barbarelle, Spocki, Mistrzowie Jedi, obcy, lasery, kolorowe kombinezony oraz fluorescencyjne dodatki wszelkiego rodzaju są mile widziane

W tym roku szykujcie się na:
*Uwaga! Otwarcie nowej sali w znanym wszystkim klubie 1500m2 do wynajęcia!
* Fantastyczną i kosmiczną aranżację przestrzeni klubowej, którą wzbogaciliśmy o instalację Fluo i 3d
* 2 sceny muzyczne, gdzie będzie można usłyszeć przedstawicieli warszawskiej sceny klubowej poruszających się w kręgach elektroniki - od dubstepu, przez electro po house i techno.
* Dużo słońca, miejscówkę do opalania się i grill dla zgłodniałych na zewnątrz
PODSUMOWUJĄC :

ASP_PRZEŚWIETLENIE
7.05 (sobota)
godz.21:00

ul. solec 18 1500m2
scena I - Ravens / PRISM / Dazed
scena II - Bulbuloid / Rubber Dots/ Sergio Oo Aaaa / Junkie Punks / Sovinsky

Otwarcie sali ASP 00:00 !
wchodzisz 10/5 ASP