poniedziałek, 16 maja 2011

Uwaga Stypendia !!!


Przypominamy, że stypendia są płacone również w lipcu!!!
Prosimy koleżanki i kolegów studentów, by o tym pamiętali, zwłaszcza Ci,
którzy odbierają stypendia w kasie Uczelni.
Nieodebrane kwoty będą zwracane na Fundusz Stypendialny!!