czwartek, 9 czerwca 2011

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Zmiany w systemie pomocy materialnej


Komisja Socjalna Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do samorządów studenckich o czynny udział w kontroli zmian w systemie pomocy materialnej. Jednocześnie pragniemy Was zmobilizować do podjęcia działań w zakresie prac nad nowymi regulacjami przyznawania stypendiów i podziałem dotacji na świadczenia pomocy materialnej. Wasz czynny udział w pracach nad systemem pomocy materialnej gwarantuje art. 174 ust. 2 i art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.
Jednocześnie gorąco zachęcamy do skorzystania z pomocy Biura Prawnego PSRP dyzur@psrp.org.pl, które chętnie zweryfikuje Wasze regulaminy pod kontem zgodności z nowymi przepisami i ewentualnymi wytycznymi Ministerstwa.

VII nadzwyczajne posiedzenie Rady Studentów

Na podstawie art. 20 ust. 2 lit. a Statutu PSRP zwołuję VII nadzwyczajne posiedzenie Rady Studentów bieżącej kadencji, które odbędzie się w dniu 8 czerwca br. Posiedzenie odbędzie się przy użyciu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość w formie zamkniętej. Celem spotkania będzie zaopiniowanie projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktualny wykaz projektów znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej (dotyczy publikowanych od 18 kwietnia). Osoby zainteresowane zachęcam do zgłaszania uwag oraz projektów poprawek do 7 czerwca 2011 r. na adresreforma@psrp.org.pl

Inżynierowie z przyszłością 2011

Zapraszamy przedstawicieli uczelni technicznych do uczestnictwa w The first international youth industrial forum ,,Inżynierowie z przyszłością 2011", które odbędzie się w dniach 18-25 lipca w Large Goloustnoye nad jeziorem Bajkał w Rosji. Celem projektu jest wspieranie polityki młodzieżowej państwa w dziedzinie kształcenia technicznego i przygotowania wysoko wykwalifikowanych pracowników i kadry inżynierskiej.
Uczestnicy: Ponad 400 osób (specjalistów i ekspertów i studentów). Organizatorem forum jest Rosyjski Związek Inżynierii (Russian Engineering Union).

I Kongresie Studentów Zjednoczonej Europy i Rosji

Rektor oraz Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych w Łodzi zapraszają do wzięcia udziału w I Kongresie Studentów Zjednoczonej Europy i Rosji. Ideą Kongresu jest aby włączyć studentów UE i Rosji do debaty nad przyszłością Europy w XXI wieku. Dotychczas nie organizowano debat studenckich o charakterze politologicznym z udziałem studentów UE i Rosji.
Rezultatem obrad Kongresu będzie przygotowanie Raportu Studenci dla Europy, jako dokumentu wyjściowego, zawierającego katalog problemów, które środowisko studenckie Europy i Rosji pragnie przekazać Parlamentowi Europejskiemu do dyskusji na jego forum.

I Otwarte Akademickie Mistrzostwa Polski Inwestorów

Parlament Studentów RP patronuje Otwartym Akademickim Mistrzostwom Polski Inwestorów, które są rozgrywane w internecie dzięki zupełnie nowej grze MILION.
Mistrzostwa potrwają do 17 czerwca br.
Do wygrania są m.in. laptopy oraz 20 atrakcyjnych staży i praktyk.
Już dzisiaj warto wchodzić do gry i robić ustawienia, które będą liczyły się w rozgrywce o nagrody.
Obecnie do gry zapisanych jest około 1200 studentów z 49 polskich uczelni.
Każdy ma milion. I niech wygra najlepszy.

Zjazd Uczelni Niepublicznych

Prezydium Komisji Uczelni Niepublicznych zaprasza do uczestnictwa w Zjeździe Wyborczym - Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepublicznych oraz Prezydium Komisji Uczelni Niepublicznych przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Zjazd odbędzie się w dniach 17-19 czerwca br. w Warszawie oraz Sterdyni
Szczegółowe informacje, program oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na www.monssun.pl

VI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Zapraszamy o udziału w VI Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, które odbędzie się w dniach 6 10 września 2011 roku w Nowym Sączu.
Młodzi liderzy z całej Europy spotykają się w Polsce, żeby dyskutować na aktualne tematy polityczne, ekonomiczne i społeczne.
Misją Forum jest tworzenie idei dla przyszłości Europy. Forum prowadzi każdego roku blisko 250 liderów organizacji obywatelskich, politycznych, społecznych i ekonomicznych w Nowym Sączu.

Konkurs ZTM Warszawa


Uwaga konkurs! Zaprojektuj WKM na prezydencję

Trwa konkurs na zaprojektowanie Warszawskiej Karty Miejskiej, związanej z prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej. W odpowiedzi na duże zainteresowanie i liczne pytania termin zgłaszania prac został przedłużony do 24 czerwca.
Udział w konkursie mogą brać uczniowie oraz studenci. Każdy uczestnik może przygotować jeden projekt. Regulamin, szczegółowe wymagania dotyczące projektów oraz wymagane dokumenty znajdują się w załącznikach. Celem konkursu jest zaprojektowanie oryginalnej Warszawskiej Karty Miejskiej kojarzącej się z miastem i członkostwem Polski w Unii Europejskiej.
Prace należy przesyłać na adres promocja@ztm.waw.pl lub pocztą na adres ZTM. Można je także dostarczyć do siedziby ZTM osobiście.
1 lipca 2011 r. Polska obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Prezydencja, trwająca pół roku to ogromne wyzwanie, ale także doskonała okazja do promocji Polski. Teraz można zaprojektować specjalną Warszawską Kartę Miejską z tej okazji.
Prezydencja to okres, w którym każde państwo członkowskie UE przewodniczy Radzie Unii Europejskiej. Reprezentuje Radę na arenie międzynarodowej. Prezydencja trwa pół roku i jest pełniona rotacyjnie przez wszystkich członków UE. Polska przejmie prezydencję po Węgrzech (1 lipca 2011), a przekaże ją Danii (1 stycznia 2012).


http://www.ztm.waw.pl/aktualnosci.php?i=417&c=100&l=1

UCP ogłasza nabór projektów na wystawę Łódź Design 2011


UCP ogłasza nabór projektów na wystawę Łódź Design 2011
Data zakończenia:
12.06.2011

Uczelniane Centrum Przedsiębiorczości, zaprasza wszystkich chętnych do zgłaszania projektów na tegoroczną wystawę "Łódź Design Festival 2011". Nabór prac 2D i 3D na wystawę towarzyszącą trwa do 12 czerwca 2011 roku.

Tegorocznym hasłem wystawy jest "ZMIANA!"

"Wybór takiej myśli przewodniej ma odzwierciedlić i zwrócić uwagę na zmiany w myśleniu o projektowaniu, których jesteśmy świadkami i w których uczestniczymy. W Polsce świadczą one o dojrzewaniu i rozwoju rynku, w jakim twórca i jego projekt funkcjonuje. W szerszej perspektywie temat główny, akcentuje zmieniające się społeczne potrzeby, a razem z nimi oczekiwania w stosunku do designu, a więc i do projektantów. Przed designerami stają nowe wyzwania: projektować i produkować mniej lecz mądrzej, lokalnie zamiast globalnie, ponadczasowo zamiast trendy. Te apele to nie kwestia chwilowej mody, lecz konieczności, jeżeli chcemy, aby Ziemia służyła także kolejnym pokoleniom. Wynikają one z ogólnych zmian dokonujących się we współczesnej kulturze, konieczności świadomego kreowania estetyki naszego środowiska życia, myślenia o przyszłości otaczającej nas natury. „Ekologia” i „zrównoważony rozwój” to hasła nadużywane dziś równie często jak samo słowo „design”. I dlatego też zależy nam, żebyśmy zaczęli używać ich świadomie i mądrze. Hasła re-use, re-duce, re-cycle nie są wcale tak trudne jak się wydaje, ale też nie sprowadzają się jedynie do „grzebania w śmieciach”. To także biotechnologie, art&science, mikroarchitektura i wiele innych zjawisk pozornie z designem niezwiązanych. Możemy i powinniśmy mówić o zmieniającym się świecie. Możemy też czynnie w tych zmianach uczestniczyć, opisywać je i komentować. I między innymi taką rolę wyznaczamy festiwalowi"

Źródło: http://lodzdesign.com/2010/news/zmiana-glownym-haslem-lodz-design-2011/

Jeśli uważasz, że masz projekt, który odpowiada na wyżej opisane hasło, prześli go do nas na adres - maciej.stefanski@asp.waw.pl lub piotr.godlewski@asp.waw.pl
Twój projekt może zostać wybrany i zaprezentowany podczas trwania 10 dniowej wystawy.

Więcej na www.lodzdesign.com

środa, 1 czerwca 2011

1go czerwca


A tak w drodze spraw innych
wszystkim razem i każdemu z osobna pragniemy życzyć w dniu dzisiejszym
uśmiechu ;D

Przesunięcie terminów składania wniosków o stypendia socjalne!


W związku ze zmianą przepisów prawnych jesteśmy zmuszeni przesunąć termin składania wniosków o stypendia socjalne tj:

Studenci zobowiązani są złożyć wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2011/2012 w Dziekanatach do dnia 15 października 2011 roku!! Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane, poza przypadkiem gdy pogorszy się sytuacja finansowa rodziny studenta (utrata dochodu).

Osoby przyjęte na studia na rok akademicki 2011/2012 składają wnioski o stypendium socjalne w Dziekanatach do dnia 15 października 2011 roku.

FOR-FUN


http://juwenalia.dlastudenta.pl/juwenaliowe_zdjecie_roku/

Bierzcie udział
kto chce ! ;D

Ujednolicone teksty ustaw Prawa o Szkolnictwie Wyższym


http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/

Ujednolicone teksty ustaw Prawa o Szkolnictwie Wyższym
ustawy uwzględniają zmiany wprowadzone ustawą z dn. 18 marca 2011 r.

DYŻURY W-F


DYŻURY SWFISP. R. Krępski

poniedziałek 30.05. godz. 11 – 12 sala SJO

środa 01.06. godz. 11.30 – 14 – UMFC

P. M. Wenta

poniedziałek 30.05. godz. 13 – 14.30 pok. Nr 212

poniedziałek 13.06. godz. 13 – 14.30 pok. Nr 212

P. A. Pietraszek

wtorek 07.06. godz. 13 – 14 Dział Nauczania

środa 08.06. godz. 14 – 15 Dział Nauczania

SESJA EGZAMINACYJNA


SESJA EGZAMINACYJNA Z PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH
SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011:

SESJA LETNIA


SESJA EGZAMINACYJNA Z PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH
SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011


I ROK

HISTORIA SZTUKI dla I roku SALA: 211
st. wykł. Marek Machowski
- Malarstwo 7 czerwca godz. 900 (wtorek)

- Grafika I grupa (A-Ś) 8 czerwca godz. 900 (środa)

- Grafika II grupa (T-Ż) 9 czerwca godz. 900 (czwartek)

- Rzeźba 9 czerwca godz. 1200 (czwartek)

- Sztuka Mediów 10 czerwca godz. 900 (piątek)

- Konserwacja i Restauracja
Dzieł Sztuki 11 czerwca godz. 900 (sobota)


- Wzornictwo (produkt) 13 czerwca godz. 900 (poniedziałek)

- Wzornictwo (ubiór) 14 czerwca godz. 900 (wtorek)

- Scenografia 14 czerwca godz. 1200 (wtorek)

- Architektura Wnętrz 15 czerwca godz. 900 (środa)


SŁOWNIK SZTUKI dla I roku

• Rzeźba oraz
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki
dr Piotr Szubert SALA: 209
7 czerwca godz. 1200 (wtorek)

• Architektura Wnętrz
mgr Tomasz Jeziorowski SALA: MKHiTS
7 czerwca godz. 1600 (wtorek)

• Malarstwo oraz
Grafika SALA: 209
mgr Tomasz Jeziorowski (dla Grafiki w zastępstwie dr Piotra Szuberta)
11 czerwca godz. 1800 (sobota)
• Wzornictwo
dr Krystyna Łuczak-Surówka SALA: 209 (test)
10 czerwca godz. 1145 (piątek)

IDEE FILOZOFICZNE dla I roku

• Rzeźba
dr Aleksander Zbrzezny SALA: SJO
13 czerwca godz. 900 (poniedziałek) przerwa 1400-1500

• Malarstwo SALA: Zakład Filozofii
st. wykł. Tadeusz Walentowicz 16 czerwca godz. 1000 (czwartek)

II ROK

WIEDZA O SZTUCE dla II roku

dr Marcin Zgliński SALA: Sala seminaryjna

- Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

studenci: B-Krakowian 7 czerwca godz. 930 (wtorek)
studenci: Obłamka-Rozmus - Z 7 czerwca godz. 1500 (wtorek)

- Architektura Wnętrz
studenci: B-Lewicki 8 czerwca godz. 930 (środa)
studenci: Melerska - Z 8 czerwca godz. 1500 (środa)

- Wzornictwo
studenci: A-Łukaszewicz 9 czerwca godz. 930 (czwartek)
studenci: Macioch-Z 9 czerwca godz. 1500 (czwartek)
- Rzeźba 10 czerwca godz. 930 (piątek)

- Scenografia 11 czerwca godz. 1000 (sobota)

- Grafika
studenci: A-Januszewski 13 czerwca godz. 930 (poniedziałek)
studenci: Kalinowski-Robak 13 czerwca godz. 1500 (poniedziałek)
studenci: Sajewicz-Ż 14 czerwca godz. 930 (wtorek)

- Malarstwo
studenci: A-Jędrzejczyk 14 czerwca godz. 1500 (wtorek)
studenci: Kaniewska-Oleśko 15 czerwca godz. 930 (środa)
studenci: Ołdakowska-W 15 czerwca godz. 1500 (środa)

- Sztuka Mediów
studenci: B-Liro 16 czerwca godz. 930 (czwartek)
studenci: Marczak-Ż 16 czerwca godz. 1500 (czwartek)


IDEE FILOZOFICZNE dla II roku
dr Piotr Teodorczuk SALA: Zakład Filozofii

- Architektura Wnętrz
studenci: A-O 13 czerwca godz. 1000-1300 (poniedziałek)
studenci: P-Z 13 czerwca od godz. 1400 (poniedziałek)

- Wzornictwo
studenci: A-Ł 14 czerwca godz. 1000-1300 (wtorek)
studenci: M-Z 14 czerwca od godz. 1400 (wtorek)


st. wykł. Tadeusz Walentowicz SALA: Zakład Filozofii

- Malarstwo 7 czerwca godz. 1000 (wtorek)

- Grafika 8 czerwca godz. 1000 (środa)
- Konserwacja i Restauracja
Dzieł Sztuki 11 czerwca godz. 1000 (sobota)HISTORIA WZORNICTWA dla II roku
dr Józef Mrozek
- Wzornictwo na Wydziale Wzornictwa (ul. Myśliwiecka)
7 czerwca godz. 1000 (wtorek)

ESTETYKA dla II roku
dr Piotr Teodorczuk SALA: Zakład Filozofii
- Rzeźba 15 czerwca godz. 1000-1300 (środa)

HISTORIA WNĘTRZ I MEBLI dla II roku
dr Krystyna Łuczak-Surówka SALA: Zakład Filozofii (ustny)
- Architektura Wnętrz 10 czerwca godz. 1315 (piątek)

III ROK

WIEDZA O SZTUCE dla III roku
prof. Anna Lewicka-Morawska i dr Iwona Luba SALA: 209

- Architektura Wnętrz 7 czerwca: część pisemna godz. 930 (wtorek)
część ustna godz. 1315

- Sztuka Mediów 8 czerwca: część pisemna godz. 930 (środa)
część ustna godz. 1315

- Scenografia i Rzeźba 9 czerwca: część pisemna godz. 930 (czwartek)
część ustna godz. 1200

- Wzornictwo 10 czerwca: część pisemna godz. 930 (piątek)
część ustna godz. 1315

- Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

11 czerwca: część pisemna godz. 930 (sobota)
część ustna godz. 1200
- Malarstwo
13 czerwca: część pisemna dla wszystkich
godz. 930 (poniedziałek)
część ustna godz. 1315 studenci (A-K)
14 czerwca: część ustna godz. 1000 studenci (L-Z) (wtorek)
- Grafika
15 czerwca: część pisemna godz. 930 (czwartek)
część ustna godz. 1200


TEORIA MEDIÓW dla III roku

dr Aleksander Zbrzezny

- Wzornictwo SALA: OD 900 MKHiTS OD 1500 SJO
7 czerwca godz. 900 (wtorek) przerwa 1400-1500

- Grafika SALA: MKHiTS
8 czerwca godz. 900 (środa) przerwa 1400-1500

- Architektura Wnętrz SALA: Zakład Filozofii
9 czerwca godz. 900 (czwartek) przerwa 1400-1500

- Malarstwo SALA: MKHiTS
10 czerwca godz. 900 (piątek) przerwa 1400-1500


- Konserwacja i Restauracja
Dzieł Sztuki SALA: SJO
3 czerwca godz. 1200 (piątek) dla osób wyjeżdżających na praktyki/plener

14 czerwca godz. 930 (wtorek) przerwa 1400-1500


- Scenografia SALA: SJO
15 czerwca godz. 930 (środa) przerwa 1400-1500


WZORNICTWO W POLSCE dla III roku
dr Krystyna Łuczak-Surówka SALA: 209

- Wzornictwo 13 czerwca godz. 1145 (poniedziałek)


IKONA, JUDAICA dla III roku
st. wykł. Anna Rudzka SALA: 209

- Konserwacja i Restauracja
Dzieł Sztuki 08 czerwca godz. 1145 (środa)


SZTUKA I ARCHITEKTURA XX w. dla III roku
dr Filip Burno SALA: 209

- Architektura Wnętrz 16 czerwca godz. 1600 (czwartek)IV ROK

WIEDZA O SZTUCE dla IV roku
prof. Wojciech Włodarczyk SALA: MKHiTS

- Wzornictwo oraz Rzeźba 13 czerwca godz. 900 (poniedziałek)

- Sztuka Mediów oraz
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki 14 czerwca godz. 1000 (wtorek)


- Grafika 15 czerwca godz. 900 (środa)

- Architektura Wnętrz oraz
Scenografia 16 czerwca godz. 900 (czwartek)


- Malarstwo 17 czerwca godz. 900 (piątek)HISTORIA GRAFIKI POLSKIEJ dla IV roku
st. wykł. Anna Rudzka SALA: MKHiTS

- Grafika 9 czerwca (czwartek)
godz. 930 – 1400 oraz godz. 1500 – 1900


WSPÓŁCZESNE TEORIE SPOŁECZNE dla IV roku

dr Aleksander Zbrzezny SALA: SJO

- Malarstwo oraz
Grafika 13 czerwca godz. 1500 (poniedziałek)

- Rzeźba 16 czerwca godz. 1200 (czwartek)