czwartek, 9 czerwca 2011

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Zmiany w systemie pomocy materialnej


Komisja Socjalna Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do samorządów studenckich o czynny udział w kontroli zmian w systemie pomocy materialnej. Jednocześnie pragniemy Was zmobilizować do podjęcia działań w zakresie prac nad nowymi regulacjami przyznawania stypendiów i podziałem dotacji na świadczenia pomocy materialnej. Wasz czynny udział w pracach nad systemem pomocy materialnej gwarantuje art. 174 ust. 2 i art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.
Jednocześnie gorąco zachęcamy do skorzystania z pomocy Biura Prawnego PSRP dyzur@psrp.org.pl, które chętnie zweryfikuje Wasze regulaminy pod kontem zgodności z nowymi przepisami i ewentualnymi wytycznymi Ministerstwa.

VII nadzwyczajne posiedzenie Rady Studentów

Na podstawie art. 20 ust. 2 lit. a Statutu PSRP zwołuję VII nadzwyczajne posiedzenie Rady Studentów bieżącej kadencji, które odbędzie się w dniu 8 czerwca br. Posiedzenie odbędzie się przy użyciu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość w formie zamkniętej. Celem spotkania będzie zaopiniowanie projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktualny wykaz projektów znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej (dotyczy publikowanych od 18 kwietnia). Osoby zainteresowane zachęcam do zgłaszania uwag oraz projektów poprawek do 7 czerwca 2011 r. na adresreforma@psrp.org.pl

Inżynierowie z przyszłością 2011

Zapraszamy przedstawicieli uczelni technicznych do uczestnictwa w The first international youth industrial forum ,,Inżynierowie z przyszłością 2011", które odbędzie się w dniach 18-25 lipca w Large Goloustnoye nad jeziorem Bajkał w Rosji. Celem projektu jest wspieranie polityki młodzieżowej państwa w dziedzinie kształcenia technicznego i przygotowania wysoko wykwalifikowanych pracowników i kadry inżynierskiej.
Uczestnicy: Ponad 400 osób (specjalistów i ekspertów i studentów). Organizatorem forum jest Rosyjski Związek Inżynierii (Russian Engineering Union).

I Kongresie Studentów Zjednoczonej Europy i Rosji

Rektor oraz Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych w Łodzi zapraszają do wzięcia udziału w I Kongresie Studentów Zjednoczonej Europy i Rosji. Ideą Kongresu jest aby włączyć studentów UE i Rosji do debaty nad przyszłością Europy w XXI wieku. Dotychczas nie organizowano debat studenckich o charakterze politologicznym z udziałem studentów UE i Rosji.
Rezultatem obrad Kongresu będzie przygotowanie Raportu Studenci dla Europy, jako dokumentu wyjściowego, zawierającego katalog problemów, które środowisko studenckie Europy i Rosji pragnie przekazać Parlamentowi Europejskiemu do dyskusji na jego forum.

I Otwarte Akademickie Mistrzostwa Polski Inwestorów

Parlament Studentów RP patronuje Otwartym Akademickim Mistrzostwom Polski Inwestorów, które są rozgrywane w internecie dzięki zupełnie nowej grze MILION.
Mistrzostwa potrwają do 17 czerwca br.
Do wygrania są m.in. laptopy oraz 20 atrakcyjnych staży i praktyk.
Już dzisiaj warto wchodzić do gry i robić ustawienia, które będą liczyły się w rozgrywce o nagrody.
Obecnie do gry zapisanych jest około 1200 studentów z 49 polskich uczelni.
Każdy ma milion. I niech wygra najlepszy.

Zjazd Uczelni Niepublicznych

Prezydium Komisji Uczelni Niepublicznych zaprasza do uczestnictwa w Zjeździe Wyborczym - Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepublicznych oraz Prezydium Komisji Uczelni Niepublicznych przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Zjazd odbędzie się w dniach 17-19 czerwca br. w Warszawie oraz Sterdyni
Szczegółowe informacje, program oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na www.monssun.pl

VI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Zapraszamy o udziału w VI Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, które odbędzie się w dniach 6 10 września 2011 roku w Nowym Sączu.
Młodzi liderzy z całej Europy spotykają się w Polsce, żeby dyskutować na aktualne tematy polityczne, ekonomiczne i społeczne.
Misją Forum jest tworzenie idei dla przyszłości Europy. Forum prowadzi każdego roku blisko 250 liderów organizacji obywatelskich, politycznych, społecznych i ekonomicznych w Nowym Sączu.