środa, 1 czerwca 2011

Przesunięcie terminów składania wniosków o stypendia socjalne!


W związku ze zmianą przepisów prawnych jesteśmy zmuszeni przesunąć termin składania wniosków o stypendia socjalne tj:

Studenci zobowiązani są złożyć wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2011/2012 w Dziekanatach do dnia 15 października 2011 roku!! Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane, poza przypadkiem gdy pogorszy się sytuacja finansowa rodziny studenta (utrata dochodu).

Osoby przyjęte na studia na rok akademicki 2011/2012 składają wnioski o stypendium socjalne w Dziekanatach do dnia 15 października 2011 roku.