środa, 1 czerwca 2011

Ujednolicone teksty ustaw Prawa o Szkolnictwie Wyższym


http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/

Ujednolicone teksty ustaw Prawa o Szkolnictwie Wyższym
ustawy uwzględniają zmiany wprowadzone ustawą z dn. 18 marca 2011 r.