piątek, 30 marca 2012

szkolenia z Funduszy Europejskich dla studentów

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje spotkania informacyjne, szkolenie i warsztaty związane z Funduszami Europejskimi, skierowane do studentów. 

Współpracowali już w tym zakresie ze Szkołą Główną Handlową, Wydziałem Prawa i Administracji oraz Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Zwracamy się do Państwa z propozycją organizacji spotkania informacyjnego, bądź warsztatów z Funduszy Europejskich, dla Państwa studentów. Spotkania mogą odbywać się w siedzibie naszego Punktu Informacyjnego przy ul. Żurawiej 3/5 w Warszawie (dysponujemy salą konferencyjną mieszczącą ok. 40 osób), bądź u Państwa na uczelni. Terminy, tematyka, długość spotkań oraz ich formuła i charakter pozostają do ustalenia. Zakładamy możliwość współpracy zarówno w obecnym semestrze, jak i przyszłym.

Proponowany przez nas zakres zagadnień to:
 1. ABC Funduszy Europejskich
 2. Dotacje dla studentów
 3. Aplikowanie o środki Funduszy Europejskich
 4. Rozliczanie projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich
 5. Kolejne perspektywy – plany na 2014 – 2020
 6. Program Kapitał Ludzki – specyfika, aplikowanie, rozliczanie
 7. Program Innowacyjna Gospodarka – specyfika, aplikowanie, rozliczanie
 8. Program Infrastruktura i Środowisko – specyfika, aplikowanie, rozliczanie
 9. Regionalne Programy Operacyjne– specyfika, aplikowanie, rozliczanie
 10. Inne źródła finansowania: Program Rozwój Polski Wschodniej, Europejska Współpraca Terytorialna, Program Szwajcarski, Mechanizm Norweski, Mechanizm EOG, inne instrumenty
 11. Obszary wsparcia FE (ogólne informacje, dziedziny wsparcia, kwestie definicyjne i wprowadzające)
 12. Fundusze dla studentów (studia, staże, działalność naukowa, wymiany studenckie)
 13. Fundusze dla przedsiębiorców (zakładanie firmy, rozwój firm, dostępne środki dla firm, aplikowanie i rozliczanie projektów)
 14. Fundusze w dziedzinie innowacyjności (zakładanie i rozwój firm innowacyjnych, działalność badawczo – rozwojowa, instrumenty wspierania innowacyjności w NSS i innych programach)
 15. Fundusze  w dziedzinie edukacji (wsparcie dla szkół, wsparcie dla uczelni wyższych, projekty edukacyjne w POKL)
 16. Zasady realizacji projektów współfinansowanych z FE
 17. Informacja i promocja projektu, informacja i promocja FE
 18. Ewaluacja – zasady, ewaluacja na poziomie projektu, na poziomie programu
Czekamy również na Państwa propozycje tematów, z którymi chcieliby się zapoznać studenci.

W przypadku zainteresowania naszą inicjatywą, ewentualnych pytań - proszę o kontakt:
Agnieszka Pogorzelska
tel.: 22 745 05 46

Centralny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa
tel. 22 626 06 32/33, 22 745 05 46
faks 22 201 97 25
punktinformacyjny@cpe.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty