czwartek, 8 września 2011

OPŁATY


Cennik opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011:


I. Czesne:

1. Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie:

a) studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) – 9.000 zł rocznie
b) studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) – 7.650 zł rocznie
c) studia niestacjonarne doktoranckie – 6.300 zł rocznie

2. Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie:

a) studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) – 8.100 zł rocznie
b) studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) – 7.650 zł rocznie

3. Wydział Sztuki Mediów i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie:

a) studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) – 9.000 zł rocznie
b) studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) – 9.000 zł rocznie
c) studia niestacjonarne podyplomowe – 2.500 zł semestralnie

4. W przypadku dokonania opłaty czesnego za cały rok z góry lub za cały semestr z góry obowiązuje pięcioprocentowy rabat,
w zaokrągleniu do pełnego złotego wzwyż.

5. Jednorazowa opłata wpisowa na studia – od 1.000 zł do 1.700 zł.

II. Pozostałe opłaty:

1. Studia stacjonarne (magisterskie jednolite oraz I i II stopnia):

a) powtarzanie przedmiotu - 300 zł za semestr
b) powtarzanie roku – 2.000 zł (może być płacone w 8 ratach miesięcznych)
c) powtarzanie semestru – 1.000 zł (może być płacone w 4 ratach miesięcznych)

2. Studia niestacjonarne I i II stopnia:

a) powtarzanie przedmiotu – 300 zł za semestr
b) powtarzanie roku lub semestru – w wysokości obowiązującej kwoty czesnego
c) przesunięcie terminu obrony dyplomu licencjackiego lub magisterskiego zgodnie z postanowieniami § 45 oraz § 51 Regulaminu Studiów ASP w Warszawie – 500 zł za każde przesunięcie

3. Studia Podyplomowe:

a) powtarzanie przedmiotu – 300 zł za semestr

4. Studium Pedagogiczne:

a) dzienne Studium Pedagogiczne – 300 zł semestralnie
b) Podyplomowe Studia Pedagogiczne – 1.000 zł semestralnie oraz jednorazowa opłata wpisowa – 100 zł
c) przesunięcie terminu zakończenia dziennego Studium Pedagogicznego – 100 zł


(Na podstawie art. 99 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 40 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Studiów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dn. 25 kwietnia 2006 r., z poprawkami z dn. 24 kwietnia 2007 oraz 22 kwietnia 2008 r., 21 kwietnia 2009 r., 30 marca 2010 r. ustalam następujące wysokości opłat obowiązujące studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchaczy innych form kształcenia w roku akademickim 2010/2011:
)