czwartek, 8 września 2011

Euro - Eko konkurs na plakat Data zakończenia: 25.11.2011


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza konkurs dla uczniów szkół średnich i studentów na najciekawszy plakat na temat środowiska i zmian jakie w nim następują dzięki wykorzystaniu środków programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy i kształtowania świadomości społeczeństwa na temat funduszy unijnych i ich roli w przekształcaniu środowiska naturalnego, a także promocja największego w historii Unii Europejskiej programu pomocowego „Infrastruktura i Środowisko”.

Jury, oceniać będzie trafność doboru tematu, pomysłowość i walory artystyczne prac, które należy składać do 25 listopada na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice z dopiskiem „EURO-EKO”. Każda praca musi być podpisana przez autora. Należy do niej dołączyć zgłoszenie zawierające dane adresowe (wg załączonego wzoru), podpisane w przypadku niepełnoletniego uczestnika przez rodziców lub opiekunów.


Zgłoszony na konkurs plakat powinien być tematycznie związany z trzynastoma inwestycjami realizowanymi w województwie śląskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla których Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest Instytucją Wdrażającą. Wykaz projektów/inwestycji znajduje się w punkcie 5. regulaminu.

Rozstrzygniecie konkursu przewidziano na grudzień.

http://www.wfosigw.katowice.pl/cms/modules/media/upload/files/Euro-Eko_regulamin.pdf