piątek, 15 kwietnia 2011

Konkurs - 4P


4P - PISARZ|POEZJA|PROZA|PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
Rusza pierwsza edycja konkursu 4P, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Krakowskie Biuro Festiwalowe. To konkurs adresowany do młodych artystów na realizacje w przestrzeni miejskiej inspirowane literaturą oraz miejscami o literackich konotacjach. Jury wyłoni 10 najlepszych prac, a zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe: trzy tysiące złotych na realizację projektów oraz nagrodę w wysokości tysiąca złotych. Termin zgłaszania prac upływa 5 czerwca 2011.Zainspirowany Rokiem Miłosza projekt 4P realizowany jest w ramach pasma Miłosz Wyzwolony. Kierowany jest do studentów i absolwentów uczelni artystycznych, którzy poruszając się w obrębie sztuk wizualnych zaproponują do realizacji prace inspirowane dowolnymi tekstami literackimi lub przestrzenią publiczną posiadającą literackie konotacje. Projekt pomyślany jest jako inicjatywa wieloletnia, stwarzająca możliwość odczytywania miasta kluczem literackich odniesień.

W związku z inauguracją konkursu w Roku Miłosza miejscem realizacji pierwszej edycji projektu jest kwartał w okolicy ostatniego domu poety w Krakowie wyznaczony ulicami: Sarego/Dietla/Sebastiana/Gertrudy.

Propozycje konkursowe zawierające: opis merytoryczny (źródło literackiej inspiracji, wskazanie i uzasadnienie potencjalnej lokalizacji; max. 1 str. A4, format PDF, DOC), wizualizację projektu, specyfikację wymogów technicznych, CV autora, wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać do dnia 5 czerwca na adres: 4p@biurofestiwalowe.pl