wtorek, 17 kwietnia 2012

Spotkanie z kandydatami na rektora

Dziś odbyły się spotkania z kandydatami na rektora
Każdy z profesorów otrzymał kilka godzin wcześniej proponowane pytania i ankietę. Ankiety od razu zostały wypełnione, a część pytań zadali studenci w drugiej godzinie spotkania.


Na początku pytaliśmy jednak o programy wyborcze:profesora Macieja Buszewicza (czytaj program)
ankieta:
1. Na ile studenckich wernisaży studenckich Pan przychodzi?
2. Do jakich "barier administracyjnych, nawyków i rutyny, przeszkód w indywidualnym planowaniu studiów” Pan nawiązuje? O jakiej “prostocie i naturalności" w przechodzeniu pomiędzy pracowniami Pan myśli?
3. Czego, oprócz zmian prawnych, wymaga na Akademii dobra indywidualna relacja student - profesor?
4. Czy „predyspozycje intelektualne, zdolności manualne, twórcza umysłowość” mogą  służyć do czegoś więcej niż tylko do „zmiany w obrębie funkcjonowania sztuki i w samym artyście”?
5. Kto zapraszałby profesorów wizytujących komisje dyplomowe? Czy mogliby ich wybierać studenci? Kogo Pan by zaprosił na Malarstwo, na Architekturę Wnętrz, na Rzeźbę?
6. Skąd weźmiemy budżet, który pozwoli wydawać i produkować studenckie projekty oraz prowadzić galerię sprzedającą te prace? Gdzie będzie miejsce na nią?
7. Jakie stanowisko zajmuje Pan wobec propozycji połączenia wydziałów arystycznych? Jeśli pozytywne - jak je Pan przekona do połączenia?
8. Jak wyobraża Pan sobie funkcjonowanie Zakładów Doświadczalnych Akademii na użytek projektowych i artystycznych kierunków studiów? Jaki byłby udział studentów w pracach Zakładów Doświadczalnych Akademii?
9. Jak chce Pan budować więź studentów i absolwentów z Uczelnią?
10. Jak wyobraża Pan sobie nową stronę internetową Akademii? Jakie funkcje powinna spełniać?
11. Dlaczego Pan, projektant książek, nie oddał tekstu swojego programu do korekty językowej?

profesora Adama Myjaka (czytaj program)
ankieta:

1. Co to są “różnorodne propozycje dydaktyczne i artystyczne”?
2. Czy uważa Pan, że po 2000 roku ASP nie zorganizowała żadnej znaczącej wystawy?
3. Kim są “autorytety, które znalazły się na emeryturze oraz osoby niezwiązane bezpośrednio z Uczelnią”, o których pisze Pan w swoim programie?
4. Jak chce Pan “uzbroić” studentów w bogatszą wiedzę warsztatową i kreacyjną, zachowując ograniczenia godzinowe i ECTS-owe?
5. Jak chce Pan przygotować studenta do życia po studiach?
6. Dlaczego studentom trzeba “umożliwiać” uzupełnianie kształcenia na różnych wydziałach? Jak chce Pan to zrobić?

7. Jak Pan będzie pobudzał studenckie inicjatywy, takie jak wystawy czy plenery?

8. Jak Pan wzmocni rolę samorządu studenckiego? (budżet? miejsce?)
9. Jak będzie Pan “budował dobrą atmosferę między pracownikami i studentami”?
10. Dlaczego Pana program nie niesie z sobą żadnych konkretów, poza jednym - podniesieniem płac pracownikom w wieku przedemerytalnym?

Spotkania prowadzili: Dorota Budacz i Łukasz Izert