piątek, 18 grudnia 2009

Konflikt studentów Konserwacji z Katedrą Rysunku

>>> Podanie studentów Konserwacji z prośbą o przywrócenie im prawa wyboru pracowni rysunku, wraz ze skanami >>> listy podpisów.