środa, 4 stycznia 2012

Uwaga Studenci - Debata !

Informacja dla Studentów!


Samorząd rozpoczął ogólnowydziałową akcję zbierania pomysłów dotyczących wprowadzenia nowego Programu Wydziału Malarstwa.


Po co?Wydział Malarstwa zobowiązany jest do stworzenia programu nauczania spełniającego wymogi nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Program powinien być konsultowany ze studentami, dlatego chcielibyśmy rozpocząć ogólnowydziałową debatę. Dyskusje i rozmowy pomogą nam wypracować podstawę nowego Programu, który poza wymaganiami formalnymi, pomoże stworzyć spójną wizję rozwoju Wydziału i Studentów. Według nowej ustawy Wydział musi opracować również Sylwetkę Absolwenta, czyli określić jego cechy i umiejętności nabyte podczas studiów. Bez otwartej debaty niemożliwe będzie stworzenie odpowiadającego wszystkim zainteresowanym stronom programu i opisu sylwetki absolwenta. Dlatego, prosimy, zaangażujecie się w debatę. Czasu mamy bardzo niewiele. Rada Wydziału powinna uchwalić nowy program do  kwietnia, co oznacza, że mamy czas na przedstawienie naszych pomysłów do końca lutego.

Jak możemy się za to zabrać?


1. Najpierw odpowiedzcie na pytanie:


Jakie działania/zmiany powinny zostać podjęte aby Program Wydziału Malarstwa odpowiadał naszym oczekiwaniom i wyzwaniom współczesnego świata?


Na odpowiedzi czekamy do 9 stycznia 2012 r.


Wrzucajcie je do skrzynki przy Dziekanacie lub przesyłajcie na e-mail: studenci.malarstwo@gmail.com


2. Wszystkie odpowiedzi zbierzemy do jednego dokumentu, który udostępnimy mailem  wszystkim, którzy prześlą swoje propozycje. Wydrukowany dokument będzie dostępny w Dziekanacie oraz u przedstawicieli Samorządu Studenckiego.


3. Między 13 a 20 stycznia 2012 r. zorganizujemy debatę, na którą już dziś zapraszamy wszystkich studentów WM. Będziemy wówczas omawiać zebrane pomysły pod kątem nowego programu. Każdy głos będzie miał dla nas znaczenie.

4. Po debacie opracujemy wyniki naszej dyskusji i rozpoczniemy rozmowy z Profesorami.

Wszelkie uwagi, komentarze, opinie i dane kontaktowe wysyłajcie na e-mail: studenci.malarstwo@gmail.com

Dodatkowe informacje możecie uzyskać również od nas bezpośrednio.

Z poważaniem,


Iwona Teodorczuk-Możdżyńska
Marta Puchłowska
Joanna Bieńkowska
Sławomir Gębczyński