czwartek, 10 marca 2011

"Czarny Czwartek"

Warszawa, 3 marca 2011 r.


J.M. Prorektorzy
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Prof. Stanisław Baj,
Prof. Paweł Nowak.


W imieniu Samorządu Studenckiego ASP, zwracam się z serdeczną prośbą o wyznaczenie dnia rektorskiego (lub wolnej soboty), dla studentów chcących wybrać się do kina na seans filmu „Czarny Czwartek” w reżyserii Antoniego Krauze.
Samorząd Szkolny mógłby dołożyć się do finansowania studentom seansu.
Oraz o pomoc w umożliwieniu zorganizowania spotkania - pogadanki z reżyserem, absolwentem Warszawskiej ASP.


Z poważaniem
Sławomir Gębczyński

Przewodniczący
Samorządu Studentów
Akademii Sztuk Pięknych


Samorząd Studentów
Akademii Sztuk Pięknych
Ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
Tel.: +48 511 233 167

Niniejsze pismo zostało przekazane do:
Prorektor Prof. Stanisław Baj,
Prorektor Prof. Paweł Nowak.