wtorek, 28 października 2008

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA

Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW) (powołana 21 X 2008):
 • Agata Kokoszka agatakokoszka(małpa)tlen.pl (Wydział Architektury Wnętrz)
 • Marta Oraczewska martaoraczewska(małpa)gmail.com (Wydział Konserwacji)
 • Melania Yerka mela.yerka(małpa)wp.pl (Wydział Malarstwa)
 • Prakseda Yerka prakseda.yerka(małpa)gmail.com (Wydział Wzornictwa Przemysłowego)
 • Anna Jędrzejec (Wydział Grafiki)
 • Wojciech Tymicki wojciechtymicki(małpa)wp.pl (Wydział Rzeźby)
Ogłoszenia UKW:


UKW na podstawie Ordynacji Wyborczej ustaliła:

 • na zgłoszenia kandydatów członkowie UKW czekają do wtorku 4 listopada 2008
 • na każdym z wydziałów są do obsadzenia trzy funkcje: przewodniczącego, zastępca przewodniczącego i sekretarza
 • wybory w formie głosowania urnowego odbędą się w czwartek 6 listopada 2008, w godzinach 10.oo - 16.oo
 • wybory w wydziałach sąsiadujących ze sobą zostaną zorganizowane razem i ze wspólną komisją (z listami wyborczymi osobnymi dla kżdego z wydziałów, oczywiście)
 • aby zagłosować, należy okazać aktualną legitymację studencką.

Uchwała Nr I/2008
Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
z dnia 28 X 2008 r.
w sprawie wyborów studenckich do Rady Wydziału na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego

§1

UKW SS rozpisuje wybory studenckie do Rady wydziału na Wydzile Wzornictwa Przemysłowego, ponieważ nie zostały one przeprowadzone w czasie, gdy odbywały się na pozostałych wydziałach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
UKW ustala termin i tryb wyborów według Regulaminu Samorządu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego ASP w Warszawie:

Anna Jędrzejec
Agata Kokoszka
Marta Oraczewska
Wojciech Tymicki
Melania Yerka
Prakseda Yerka