regulaminy>>> Obowiązujący wzór ankiety oceniającej pracowników dydaktycznych, przyjęty przez Senat w dniu 22 października 2009. Otrzyma ją każdy student danej pracowni na koniec cyklu zajęć (semestru lub roku). Warto, by każdy ją wypełnił, ponieważ wyniki ankiekty będą publikowane oraz wpłyną na ocenę pracownika, jakiej dokonuje dziekan i rektor. >>> Uchwała Senatu ASP w sprawie wprowadzenia studenckich ankiet oceniających pracowników dydaktycznych.

>>> Regulamin Studiów 2012/13 (wersja z 28 lutego 2012)
>>> Regulamin Studiów 2011/12 (wersja z 19 kwietnia 2011) 
>>> Regulamin Studiów (wersja z 21 IV 2009).
Przeczytaj go koniecznie, ponieważ dokładnie opisuje wszystkie Twoje prawa, które uczelnia respektuje, oraz sposoby postępowania.
Jeśli jesteś na I roku - zerknij przede wszystkim na >>> skrót regulaminu.

>>> Regulamin Samorządu Studentów ASP (uchwalony przez Senat 18 IV 2008)

>>> Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów ASP oraz >>> Wyciąg z Ordynacji Wyborczej zawierający najważniejsze informacje.

>>> Rozporządzenie regulujące punktację ECTS , a także warunki przepisywania przedmiotów zrealizowanych na innych uczelniach.

>>> Rozporządzenie MNiSW obowiązuje studentów przyjętych na studia przed 1 X 2012 - w sprawie standardów kształcenia na kierunkach studiów licencjackich i magisterskich (12 VII 2007) oraz załączniki zawierające standardy kształcenia dla kierunków:

>>> Statut ASP (wersja z 27 III 2012)
>>> Statut ASP (wersja z 3 VII 2008) oraz >>> wyciąg ze Statutu fragmentów związanych ze sprawami studentów, uzupełnionych fragmentami z Ustawy o Szkolnictwie Wyższym

>>> Regulamin organizacyjny ASP (wersja z 15 IX 2009) dotyczący kompetencji jednostek organizacyjnych uczelni oraz hierarchii zależności, z załącznikami >>> nr 1 (Schemat organizacyjny), >>> nr 1a (Schemat wydziałów i katedr) oraz >>> nr 2 (Schemat administracji)