biurokracja
Prawidłowe dane do wystawienia faktury:

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
NIP 525-000-86-66


>>> Wzór listy podpisów popierających przedstawiciela Wydziału do Samorządu Studentów. Zbierać od razu w dwóch kopiach - dla Wydziału oraz do dokumentacji Samorządu. Można wykorzystać jako model typograficzny do wszelkiego rodzaju list poparcia czy podań skierowanych do władz uczelni lub wydziału. >>> Wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych.
Podania składamy do Dziekanatu swojego wydziału.
Także do Działu Nauczania.Pamiętaj, że będziesz potrzebować opinii i podpisu członka Rady Samorządu.
Do podania musisz dołączyć komplet zaświadczeń wymienionych  >>> tutaj.
Pełny Regulamin Pomocy Materialnej znajdziesz Regulamin Pomocy Materialnej.

Wniosek o stypendium socjalne. 

Wniosek o zapomoge.

Wniosek o stypendia dla niepełnosprawnych. 
Złóż je do Działu Nauczania.

>>> Wniosek do zamówienia.
Jeśli chcesz sfinansować coś z pieniędzy Samorządu Studentów:
1. Porozum się z przedstawicielem Zarządu Samorządu, żeby sprawdzić dostępność pieniędzy oraz przedstawić cel ich wydania.
2. Może się zdarzyć, że będziesz musiał porozumieć się także z kwestorem ASP - np. w przypadku zamówień na druk, który wymaga najczęściej przeprowadzenia przetargu.
3. Wypełnij wniosek zgodnie z ustaleniami.
4. Przekaż do podpisu przewodniczącemu Samorządu oraz rektorowi ds. studenckich.

>>> Wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury. Jeśli chcesz zdobyć pieniądze od MKiDN:
1. Wypełnij wniosek (przykładowy wniosek znajdziesz >>> tutaj).
2. Porozum się z przedstawicielem Zarządu Samorządu lub koła naukowego - w zależności od tego, kto będzie firmował wniosek.
3. Skonsultuj poprawność wypełnienia wniosku z Działem Współpracy Zewnętrznej (najlepiej z Michałem Opiłowskim, michal.opilowski@asp.waw.pl).
4. Złóż wniosek do Biura Szkolnictwa Artystycznego (mieści się w budynku MKiDN przy Krakowskim Przedmieściu) w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej - sprawdź na stronach MKiDN, kiedy mija termin składania wniosków!
5. Pamiętaj, żeby zapytać o termin rozstrzygnięcia oceny wniosków - i dopytaj wtedy koniecznie w MKiDN, czy uzyskałeś dofinansowanie, ponieważ oficjalna informacja idzie bardzo wolno. Możesz także wziąć udział w ministerialnej komisji oceniającej wnioski - zgłoś się w tym celu do Samorządu.

>>> Wzór wniosku o rejestrację koła naukowego
oraz  
>>> wzór regulaminu koła naukowego
a także  
>>> wzór planu działań i wydatków.
Wszystkie te dokumenty złóż do Rektoratu, najlepiej na początku roku kalendarzowego. Wasz opiekun naukowy musi być pracownikiem Akademii i będzie w Waszym imieniu pobierał i rozliczał zaliczki. W sumie może Wam zostać przyznane na rok działalności nawet 2000 zł. Pamiętajcie o złożeniu do końca roku kalendarzowego sprawozdania z działalności, ponieważ jego brak wykluczy Was z przyznawania pieniędzy w roku następnym.

Wzory umów ze sponsorami
>>> o darowiznę pieniężną lub przedmiotową oraz >>> o barter (równowartą wymianę usług) .